Otagowano: Konkurs

Konkurs! „Wakacyjna Pocztówka 2018”

Założenia konkursu: popularyzacja wśród dzieci i młodzieży niezwykłych miejsc zarówno w kraju, jak i na świecie zatrzymanie wakacyjnych wspomnień kształtowanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej prezentacja talentów plastycznych Uczestnicy konkursu: Dzieci i młodzież zamieszkała na...