Kategoria: Informacje

Wakacje w Bibliotece!

Gminna Biblioteka Publiczna w Rytrze organizuje WAKACJE W BIBLIOTECE od 08 do 12 lipca oraz od 22 do 26 lipca Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy do dnia 20 czerwca pod nr telefonu 18...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Zakup nowości wydawniczych 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Rytrze w 2021 roku pozyskała dotację w wysokości 4.000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek...

Sieć na kulturę 2021

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rytrzebierze udział w projekcie: „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”. Cel projektu: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp...

Mała książka wielki człowiek..

Jak przystąpić do projektu?informacja dla rodziców Odwiedź z dzieckiem jedną z bibliotek biorących udział w akcji. Adresy bibliotek dostępne są na stronie:www.wielki-czlowiek.pl (na liście znajdują się tylko biblioteki główne – sprawdź podległe im filie,...

Narodowy Spis Powszechny – spisz się on-line

Od 1 kwietnia do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zebrane w jego ramach dane będą przez najbliższe 10 lat podstawą wiedzy statystycznej o Polsce i jej mieszkańcach. Powszechne spisy...

Konkurs: “Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs “Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym...

Narodowy Spis Powszechny

Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Udział w spisie...

Zakup nowości wydawniczych 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dobibliotek publicznych. Gminna Biblioteka Publiczna w Rytrze w 2020 roku otrzymała w ramach ProgramuWieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakupnowości wydawniczych do...