Sprawdź co dzieje się w bibliotece..

Górale Karpat

Nowe stroje dla Regionalnego Zespołu Rytrzoki ze szkoły podstawowej w Rytrze. Regionalny Zespół Rytrzoki stał się w trudnym roku 2020 beneficjentem projektu Narodowego Centrum Kultury „Etnopolska 2020”. Zadanie projektu, polegające na uszyciu nowych strojów...

Rytrzoki – przekazanie strojów

W dniu 9 października 2020 r. nastąpiło przekazanie strojów zespołowi regionalnemu “Rytrzoki”, które zakupiono w ramach programu EtnoPolska 2020, płatnych ze środków finansowych Narodowego centrum Kultury.

“Patrzeć i być widocznym”

Zachęcamy uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rytro, będących uczniami Szkoły Podstawowej im. Stefana Pawlika w Rytrze oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie “Patrzeć i być widocznym”, pod patronatem Wydziału Ruchu Drogowego KWP w...

“Jesienne skarby lasu”

Fundacja Sądecka wraz z Nadleśnictwem Nawojowa serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Jesienne skarby lasu”. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich wrażliwości na przyrodę. Na zwycięzcę czeka rodzinna wycieczka...

Nowe stroje dla Rytrzoków

W związku z realizacją zadania “Nowe stroje dla Rytrzoków” w ramach Programu EtnoPolska 2020 ze środków Narodowego Centrum Kultury zakupiono:

Mała Książka Wielki Człowiek

Jak przystąpić do projektu?informacja dla rodziców Odwiedź z dzieckiem jedną z bibliotek biorących udział w akcji. Adresy bibliotek dostępne są na stronie:www.wielki-czlowiek.pl (na liście znajdują się tylko biblioteki główne – sprawdź podległe im filie,...

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020

W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Rytrze zakwalifikowała się doprogramu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”, otrzymując dofinansowanie,dzięki któremu możliwy będzie zakup sprzętu komputerowego. Celem programu, będącego siódmą edycją (poprzednie zrealizowano w latach 2012,...

Biblioteka nieczynna

W związku z informacją Wójta Gminy Rytro, odnośnie wprowadzanych ograniczeń działania UG od dnia 8 lipca 2020r. http://www.rytro.pl/pl/210/1362/informacja-wojta-gminy-rytro.html, w trosce o Czytelników, Gminna Biblioteka Publiczna ponownie zamyka placówkę do odwołania.