Spotkanie z Tanyą Valko w Starosądeckiej Bibliotece!