Konkurs wiedzy o Zbigniewie Herbercie

ROK 2018 – Rokiem Zbigniewa Herberta

Konkurs wiedzy o Zbigniewie Herbercie:
„Poeta, eseista, dramaturg”

28 lipca 2018 roku przypada 20 rocznica śmierci poety

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rytrze.
  2. Konkurs wiedzy o Zbigniewie Herbercie: „Poecie, eseiście, dramaturgu” jest upamiętnieniem jego życia i artystycznych dokonań.
  3. Konkurs jest skierowany do młodzieży, w wieku 11 – 15 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Rytro.
  4. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta i wiedzy o poecie, rozbudzenie wrażliwości i smaku artystycznego poprzez obcowanie z twórczością.
  5. Tematem konkursu jest życie i twórczość Zbigniewa Herberta.
  6. Zasady konkursu: uczestników konkursu obowiązuje znajomość biografii i twórczości Zbigniewa Herberta.
  7. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – test, który odbędzie się 11 lipca 2018r. o godz. 10.00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytrze.
  8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkurs można uzyskać w bibliotece gminnej.

Zapisy przyjmowane są do dnia 09.07.2018r.

Serdecznie zapraszamy