Miesięczne Archiwum: Sierpień 2018

Wakacje w Bibliotece 2018

Dzień I W związku z rozpoczęciem „Wakacji w bibliotece 2018” na pierwszych zajęciach, dzieci zostały zapoznane z regulaminem, jak również harmonogramem spotkań. Ponieważ zajęcia tematycznie nawiązywać będą do kampanii ogólnokrajowych „Trzeźwy umysł”, „Bezpieczne wakacje”...