Ogólnopolski konkurs biblioteczny „Dzieci z wyspy Saltkråkan”

Gminna Biblioteka Publiczna w Rytrze zaprasza uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im Stefana Pawlika w Rytrze do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Bibliotecznym ” Dzieci z wyspy Saltkråkan”

Wszelkie informację dotyczące konkursu jak i pomoc można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rytrze.

OPIS KONKURSU:

Jesteś uczniem klasy IV – VIII szkoły podstawowej?
Przeczytaj książkę „Dzieci z wyspy Saltkråkan” Astrid Lindgren i weź udział w konkursie.

ZADANIA KONKURSOWE:

Wakacje to wymarzony czas dla wszystkich dzieci. Wyobraź sobie, że niespodziewanie otrzymujesz zaproszenie od rodziny Melkersonów i najbliższe lato spędzasz z bohaterami książki „Dzieci z wyspy Saltkråkan”.
Opisz waszą przygodę. Praca pisemna powinna mieć do 5 000 znaków ze spacjami. Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej rozpowszechniane (również w Internecie). Jeden uczestnik może wysłać na Konkurs tylko jedną pracę.

ZGŁOSZENIA:

Pracę należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs biblioteczny” w terminie do 1.10.2018 (decyduje data stempla pocztowego) wraz z wypełnionym formularzem konkursowym (dostępny na stronie: konkursbiblioteczny.nk.com.pl do wydrukowania) i oryginałami podpisanych dokumentów:

 1. Zgodą przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Upoważnieniem dla opiekuna wyrażonymi na specjalnym formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Formularzem konkursowym stanowiącym Załącznik nr 3.

ADRES ORGANIZATORA:

Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”
ul. Sarabandy 24 c
02-868 Warszawa

Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione do dnia 15 listopada 2018 roku zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany przez nich w zgłoszeniu adres o przyznaniu nagrody oraz o sposobie jej odbioru.

NAGRODY W KONKURSIE:

 • 1 miejsce:
  – Dla ucznia: laptop DELL i zestaw książek
  – Dla biblioteki: książki za 5 000 zł
 • 2 wyróżnienia
  – Dla wyróżnionych uczniów: tablety Samsung i zestawy książek
  – Dla bibliotek: książki za 3 000 zł

Czas trwania konkursu: od 29 marca do 1 października 2018 roku.

Regulamin oraz formularze do pobrania ze strony konkursu.

Konkurs należy do kategorii: literacki

Organizator: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”

Termin zgłoszeń: 01/10/2018

Termin rozstrzygnięcia: do 15.11.

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: klasa 4-8 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny